Schoenen expositiecentrum

Momenteel zijn we bezig met de eeste schetsontwerpen voor een expositieruimten voor de schoenen en lederindustrie. De aanwezige oude molen zal worden gerenoveerd en worden uitgebreidt met circa 2000m2 expositieruimten. De nieuw te realiseren ruimten hebben we ontworpen in de typologie van de in de omgeving aanwezige agrarische bebouwing waarbij we in mateirisering en detaillering de gebouwen een transparant en toegankelijk karakter geven.

Opdrachtgever: Niet openbaar

Project: 2018-

Locatie: Kaatsheuvel

Vloeroppervlak: 2500m2

Schoenen expositiecentrum Schoenen expositiecentrum Schoenen expositiecentrum Schoenen expositiecentrum